Contact: d i e t e r b r u l s @ g m a i l . c o m

 
 

Bij geen dagelijkse update: klik hier

deze week

vorige week

voor tekeningen naar dieterbruls.nl

 
     
 

Week 3

 
     

Voorpagina

 

 

   
     
  Zondag 23 januari 2022  
     
   
     
   
  Aflevering 98  
 

Wat wil Poetin?

De gedachten van een Groot-Rusland kunnen verschillende vormen aannemen:

  • inlijving van alle in meerderheid door Russen bewoonde gebieden. Oekraine zou dan maar gedeeltelijk bezet worden.

  • alle gebieden die gezien worden als Russisch cultuurgebied, gedacht moet dan worden aan oa Belarus en Oekraine. Veel van de Russische cultuur vindt zijn oorsprong in deze gebieden.

  • alle landen die ooit tot de Sovjet Unie behoorden.

  • alle landen van de orthodoxie. Een oud streven dat ook ten grondslag lag aan de Eerste Krimoorlog.

  • de Panslavische gedachte: in dat geval gaat het om alle landen met een Slavische cultuur.

  • de landen van het oude Oostblok (minus de DDR).

  • de landen van het Oostblok plus de verwante socialistische staten, zoals Joegoslavie en Albanie.

Probleem is dat bij een aantal versies van de gebiedsuitbreiding Russen zullen wegtrekken: rijkere, warmere gebieden en gebieden die traditioneel meer vrijheid kennen, zullen in trek zijn.

Een van de redenen waarom Rusland gebiedsuitbreiding wil is omdat het lijdt aan onderbevolking. Een land als Indonesie bijvoorbeeld, is ongeveer 10x kleiner maar heeft bijna dubbel zoveel inwoners. In Rusland wonen maar 8,3 mensen op een vierkante kilometer, in Indonesie 139,7.

Het gaat misschien niet eens om de inlijving van gebieden maar de inlijving van bevolking.

 

Daarmee lijkt alleen het inlijven van de Russische gebieden in Oekraine vooralsnog de veiligste oplossing: geen Rus die daar wonen wil en geen Rus die er woont die er niet weg wil. Maar of het voldoende is?

 
     
  Zaterdag 22 januari 2022  
     
   
  Naschrift: fout! Die had ik al... En niemand die wat zegt!  
     
   
  Aflevering 97  
 

IK DROOMDE vannacht dat als ik een mokka-potje in mijn hand hield, het net een revolver leek. Met een handvat, een trommel en een loop.

Het was mij nooit opgevallen, ik liet het aan anderen zien en die waren eveneens verwonderd dat ze dat niet eerder hadden gezien.

Toen ik vanochtend koffie zette, zag ik de overeenkomst helemaal niet.

 
     
   
     
 

Link - Hoe groot is de kans dat u sterft aan covid nu precies? De Universiteit van Oxford maakte een programma, uitkomsten zijn op basis van Britse cijfers. De kans voor een ongevaccineerde is ongeveer 10x zo groot in vergelijking met een gevaccineerde. Hier zelf uw data invullen.

 
     
  Vrijdag 21 januari 2022  
     
   
     
   
     
   
  Aflevering 96  
 

De meeste aktes verdwenen in het vuur. Dit was de map die  overleefde omdat hij vergeten werd.

 

De oorlogsmisdadiger Martin Luther [2]

De loyaliteit van Luther lag inmiddels meer bij de SS dan bij zijn eigen ministerie. Dat bleek ook uit zijn eigengereide handelen in zake de executie van Servische en Bulgaarse joden, hetgeen de kiem was voor een groeiend conflict met de top van buitenlandse zaken.

Uiteindelijk schatte hij zijn eigen macht verkeerd in. Aangemoedigd door de SS-buitenlandexpert Walter Schellenberg die aasde op de functie van minister van buitenlandse zaken, schreef hij een brief aan Himmler waarin hij zijn beklag deed over Ribbentrop. Die zou te laks zijn inzake het verhinderen van een tweefrontenoorlog. De brief werd echter door een adjudant van Himmler direct overgedragen aan de minister van buitenlandse zaken von Ribbentrop.

Arrestatie volgde en Luther zat nu opeens tegenover zijn Wannsee-disgenoot Gestapo Muller aan de tafel voor verhoor en werd daarna in concentratiekamp Sachsenhausen opgesloten.

In 1947 gemaakt gespreksverslag waarin te lezen valt dat de documenten over de Holocaust systematisch vernietigd werden.

 

Zijn echtgenote schreef aan Hitler en dit resulteerde erin dat ze na enige jaren de toezegging kreeg dat ze samen met haar man in een woning aan de rand van kamp Sachsenhausen mocht gaan wonen.

Zover kwam het echter niet. De oorlog kwam tot zijn einde en Luther ontliep daarmee zijn verdere straf maar ook de berechting voor oorlogsmisdaden: hij stierf een week na de wapenstilstand.

Maar dat alles zorgde er wel voor dat exemplaar 16 van het verslag van de Wannsee-conferentie overleefde. Men had alle dossiers vernietigd, maar was vergeten dat dat exemplaar in het dossier zat dat hem naar Sachsenhausen bracht.

 

Film:

De conferentie is meermaals verfilmd, afgelopen jaar weer. In de ZDF-Mediathek valt de nieuwe film Die Wannseekonferenz te zien (die werd opgenomen in de tijd dat ik er ook was) met aansluitende documentaire (alleen te zien als je een VPN hebt waarmee je in Duitsland kunt inloggen). Anders aanstaande maandag 20:15 ZDF (Duitsland 2). Ik had vooraf de notulen gelezen, zeer accuraat gedaan.

 

Aanvulling: in een eerder stuk over mijn bezoek aan Haus der Wannsee-Konferenz schreef ik dat de secretaresse naamloos gebleven was, ik baseerde me op Der Holocaust van Wolfgang Benz  (uit de reeks Wissen van C.H. Beck). Ondertussen is die naam wel bekend: Ingeburg Werlemann.

 
     
     
  Donderdag 20 januari 2022  
     
   
     
   
  Aflevering 95  
   
 

In documentpotlood kladt Heydrich nog een persoonlijk bericht aan Luther dwars over de uitnodiging heen. Let op: zelfs de uitnodiging is geheim.

 
     
 

De oorlogsmisdadiger Martin Luther [1]

Vandaag 80 jaar geleden vond de Wannsee Conferentie plaats, alwaar - zo is de gangbare gedachte - besloten zou zijn tot de Holocaust. Hetgeen niet klopt: die was al lang in gang gezet. Het was voornamelijk een bijeenkomst waar Heydrich zijn eigen belangrijkheid nog eens wilde onderstrepen.

Bijna hadden we niet geweten van de bijeenkomst. Eichmann schreef het Protokoll (de notulen) en de oplage werd gelimiteerd tot 30 stuks. Er waren 15 deelnemers (en een secretaresse, die wel geen exemplaar gekregen zal hebben). Boven hen stonden er nog 11 mensen in het organogram. Wie de resterende 4 exemplaren heeft gehad is onbekend. Alleen exemplaar 16 is bewaard gebleven, door een onnauwkeurigheid. Alle andere zijn tegen het einde van de oorlog vernietigd.

Nummer 16 was van Martin Luther, onderstaatssecretaris van het ministerie van buitenlandse zaken. Je ziet het aan de onderstrepingen die hij in potlood aanbracht en het gedachteloze streepje achter zijn naam.*

Het eerste blad van de notulen, met het eerste gedeelte van de lijst van genodigden. Luther (?) zet een streepje achter zijn naam.

 

Luther is misschien de meest onbekende van de tafelronde. Hij spreekt - wellicht op zijn naam na - niet tot de verbeelding. Hij droeg geen uniform. Hij lijkt een saaie ministeriele ambtenaar.

In het hele protocol wordt allereerst gesproken over de gedwongen emigratie van de joden. En men klaagt dat men hierbij op meer en meer beperkingen stuitte: het buitenland kwam met steeds strengere inreisbeperkingen en er werden zelfs, zo klaagt men letterlijk, hekken langs de grens geplaatst. Daarbij worden er allengs hogere eisen aan de waarborgsom die ze mee moeten nemen gesteld en dit leidt tot onoverkomelijke problemen. Men heeft ze nota bene zelf eerst alle geld afhandig gemaakt.

Van emigratie komt men op werkkampen uit. Werkkampen met natuurlijk verloop (sic). Alleen voor de mannen. Wat er met de vrouwen en kinderen moet gebeuren blijft in het ongewisse. De ouden van dagen gaan naar een apart concentratiekamp.

Uiteindelijk valt het woord Endlosung. Maar wat die term behelst wordt niet duidelijk gemaakt. Men weet het al. En laat het liever onbenoemd.

Vervolg morgen

 

* - Als ik de namenlijst terugtel, zou dan iedereen bovenaan in het organogram een exemplaar moeten hebben gehad, waarschijnlijk op Hitler zelf na, die men wel vaker niet wilde lastigvallen met 'kleinigheden.' De dan resterende 5 exemplaren zullen in het SS-archief zijn gegaan.

 
     
     
     
  Woensdag 19 januari 2022  
     
   
     
   
  Aflevering 94  
   
     
 

Of gewoon een kaartje erbij hangen met 'Presentatie-exemplaar, origineel verkrijgbaar in de museumwinkel.' En daar dan de ansichtkaarten en posters hebben.

 
     
  Dinsdag 18 januari 2022  
     
   
     
   
  Aflevering 93  
 

Karaktermoord

In die hele The Voice of Holland-kwestie is het ook verwerpelijk dat BNN/Vara om die Boos-documentaire een week boven de markt te laten hangen.

Ze zouden het direct moeten uitzenden: je kan mensen niet aanklagen en pas veel later met de bewijzen komen.

Dat is karaktermoord.

 

Net zoals het aanwijzen van de verrader van Anne Frank dat is. Men presenteert het met het nodige aplomb op tv maar komen pas later met het boek waarin de bewijsvoering wordt gedaan.

En die bewijsvoering is mager: indirect bewijs, betwistbaar geschiedkundig onderzoek, veel aannames. Geen getuigen meer.

Ook karaktermoord.

 
     
   
   
     
  Maandag 17 januari 2022  
     
   
     
   
  Aflevering 92  
 

SINT NIKLAAS, de kindervriend en Neeltje Jans, de godin van de vruchtbaarheid. Daartussen bleven de onbeschreven bladzijden van zijn laatste dagen leeg.

De oppas zou hem bij opa en oma brengen. Het werd een werkeiland in de Schelde.

En waarom? Naar het hoe en wat van een kindermoord wordt soms na 75 jaar nog gegist.

 
     
     
     
 

(c) 2000-2022 Dieter Bruls